Post

Postmannen klager på at nå er adressen Ola Nordmann  Øvre Øksnevik 19. Før var den 
23C,  og da la han posten i boksen merket C. De nye adressene forteller han ikke noe nyttig.
 

All omadressert post må fremdeles merkes med feltnummer som A, B, C osv. De nye gateadressene forteller ikke hvilken postkasse han skal legge posten i.

Bruk av firhjulere/kjøretøy på hyttefeltet

Det har i den siste tiden kommet inn flere klager til styret i Øksnevik hytteforening på det på at det er uvettig kjøring med firhjulere av mindreårige med høy fart og kjøring som bærer preg av kappkjøring. Dette må umiddelbart opphøre. Blir det ikke slutt på det vil vi måtte be politiet om å komme på et uanmeldt besøk på feltet. 
 
Hele feltet er en 30 sone og det er mange barn som leker rundt om i feltet, vi har absolutt ikke lyst til å miste noen av disse eller noen andre.
Styret vil i så henseende oppfordre alle til å minimalisere bruken av firhjulere, golfbiler, mopeder, biler og annet motorisert kjøretøy da støyen av disse er til sjenanse for alle som er her nede for å slappe av. Motorisert kjøretøy bør være ett nyttekjøretøy for frakting av ting til havn, hytte eller f.eks boss containere og ikke til bruk for "hygge".
 
Vegtrafikkloven gjelder også på hyttefeltet og kjøring med motorisert kjøretøy av mindreårige er således forbudt etter Norsk lov, disse er førerkort pliktig kjøretøy på linje med moped, traktor eller bil, skulle det skje en ulykke vil foresatte kunne bli påtalt om at det kommer frem at de har latt mindreårige kjøre eller eldre ungdom kan få en stygg plett på rullebladet sitt. Minner om veldig mange av disse kjøretøyene også har krav til bruk av hjelm.
 
Vi oppfordrer alle voksne til å være en trygg voksen og gi beskjed om en skulle se noe.
 
Håper vi kan få en fredelig tid på hyttefeltet uten noen tragiske ulykker.
 
Mvh Styret i Øksnevikhytteforening.

Facebook